Walce – Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

Annogórskie Centrum Zdrowia Psychicznego w ramiach profilaktyki, wczesnego wykrywania oraz promocji zdrowia psychicznego współpracuje ze społecznością lokalną obejmującą powiat krapkowicki. Ostatnio przedstawiciele naszej placówki zostali zaproszeni do Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Walcach na spotkanie z mieszkańcami i Klubem „Senior + w Grocholubiu”, na którym poruszono problematykę wpływu różnorodnych czynników i zdarzeń życiowych na stan zdrowia psychicznego doprowadzający w efekcie końcowym do niepełnosprawności społecznej. Wystąpienie Pani Gosi – pracującej w naszym Centrum jako asystent zdrowienia spotkało się z największą uwagą zgromadzonych – opowiadała ona o wydarzeniach z własnego życia, które doprowadziły do choroby, objawach, symptomach, poszczególnych etapach leczenia oraz o swojej pracy, która jest dla niej i pacjentów niezmiernie ważna.