Dni Dla Zdrowia

Podczas Marszałkowskich Dni Dla Zdrowia 24.03.2024, które odbyły się w Krapkowicach można było wykonać szereg różnorodnych badań, skorzystać z konsultacji fizjoterapeuty, dietetyka a także uzyskać informacje o profilaktyce raka piersi. Nasza placówka przygotowała stoisko z informacjami dotyczącymi działalności Annogórskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, a także materiały dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego w postaci broszur i ulotek z brelokami wykonanymi przez podopiecznych. Nasza akcja propagowania idei „patrzenia na świat przez pryzmat różowych okularów”- wyposażając w nie odwiedzających została entuzjastycznie przyjęta przez obdarowanych i wicemarszałek województwa opolskiego Zuzannę Donath-Kasiurę

Kolejną formą prezentacji Annogorskiego Centrum Zdrowia Psychicznego był udział w Wystawie Stołów Wielkanocnych (24.03.24) organizowanych przez Gminę Krapkowice

oraz tradycyjnej Środzie Żurowej (27.03.24) – organizowanej przez Starostwo Powiatowe – podczas których zapoznawaliśmy zainteresowanych z działaniem i rękodziełem wykonanym przez naszych pacjentów podczas terapii zajęciowej na Oddziale Dziennym i w Klubie Pacjenta. Tu nasze stoisko odwiedził starosta krapkowicki – Maciej Sonik a z rąk jego zastępczyni Sabiny Gorzkulli odebraliśmy zakwas, który wykorzystany został do zrobienia śniadania wielkanocnego przez naszych podopiecznych.