Konkurs ofert

Konkurs ofert na Świadczenie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez psychologów i personel pielęgniarski w godzinach 20.00 – 8.00 oraz w weekendy i święta całodobowo w Annogórskim Centrum Zdrowia Psychicznego mieszczącym się przy ul. Opolskiej 32 w Krapkowicach i przy Placu Żeromskiego 10 w Strzelcach Opolskich.

Data rozpoczęcia: 21.06.2024r.

Załączniki do pobrania:


Ogłoszenie o konkursie

Regulamin Konkursu

Szczegółowe Warunki Konkursu

Formularz Ofertowy

Wykaz Personelu

Wzór Umowy

Oświadczenie Przyjmującego Zamówienie