Pracownia ceramiczna

Pracownia ceramiczna w Annogórskim Centrum Zdrowia Psychicznego.

Od początku marca w naszym Centrum prężnie działa pracownia ceramiczna – jak powiedziała nam nasza terapeutka zajęciowa Joanna Rożeńska, głównym celem pracy terapeutycznej jest rozwijanie postaw twórczych, wyobraźni oraz ciekawości poznawania świata poprzez realizację własnych pomysłów w pracach z gliną i ceramiką. Zajęcia mają na celu kształtowanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej, rozwijanie poczucia estetyki oraz wyrażania uczuć i emocji w sposób niewerbalny, dają możliwość wyrażania przeżyć, które są trudne do przekazania w słowach. Prace w glinie służą rozładowaniu napięcia emocjonalnego, sprzyjają umacnianiu wiary we własne siły. Nasza specjalistka zapoznaje podopiecznych z różnymi technikami rzeźbiarskimi, uczy przygotowania i doboru odpowiednich narzędzi, zapoznaje z procesem technologii ceramiki od lepienia, toczenia na kole, zdobienia, szkliwienia i wypalania. Uczestnicy nabywają umiejętności projektowania, planowania i realizowania zadania od początku do końca. Dotychczasowa tematyka z racji zbliżających się Świąt Wielkanocnych kierowana była głównie na ozdoby świąteczne, ale już powstają nowe wytwory inspirowane wiosną oraz indywidualnymi pomysłami podopiecznych.